Loopanalyse en -advies

Iedereen heeft een eigen loopstijl, die onder meer wordt bepaald door lichaamsbouw, aanleg, ontwikkeling en karakter. Met behoud van ieders eigenheid van lopen, kan de loophouding en –loopbeweging worden geoptimaliseerd teneinde efficiënter en minder belastend
te lopen. Bij deze analyse van het looppatroon worden hiertoe individuele aandachtspunten gegeven.

De analyse

De loopanalyse gebeurt met behulp van video-opnames op de volgende aspecten:

 • Lijn schouder, heup, enkel + mate van hellen
 • Keten voet, knie, heup, bekken, wervelkolom op het moment van landing
 • Hoofdhouding
 • Strekking
 • Ontspannen/gespannen schouders, armhouding en -beweging
 • (A)symmetrische beweging
 • Beenbeweging
 • Romprotatie
 • Voetlanding en afzet, spoorbreedte en voetspanning
 • Stabiliteit bekken op het moment van landen.

Dit wordt ter plekke in een uur besproken en geoefend. Er is ook de mogelijkheid om de loopanalyse op afstand te laten doen. Daarbij dienen video-opnames te worden aangeleverd zoals hieronder beschreven. Bij de analyse op afstand wordt een verslag van de adviezen gemaakt met de persoonlijke aandachtspunten.

Video-opnames aanleveren

Indien de analyse op afstand gebeurt dienen 3 video-opnames te worden aangeleverd van de loper in duurlooptempo: 20 meter zijopname, 20 meter vooropname, 20 meter achteropname, waarbij zoals gebruikelijk dient te worden gelopen, dus niet extra netjes!  Er zijn verschillende mogelijkheden om de video-bestanden aan te leveren:

 1. De voorkeur gaat uit naar het appen van Iphone-beelden naar Ronald (06-25248648).
 2. Een andere optie is bestanden via We Transfer mailen naar .
 3. De bestanden dienen .mov of .mp4 te zijn om door ons te kunnen worden geopend.
 4. Je kunt de bestanden ook op een cd of stickje sturen naar REactive, Utrechtsestraat 7,  3404 DV te IJsselstein. Let erop dat ze in het bestand .mov of .mp4 zijn.

Toepassing in de praktijk

Het is belangrijk eerst bewust te worden van de houding en beweging om er vervolgens aan te kunnen werken. Veranderingen in het lopen aanbrengen is lastig en vraagt aandacht en tijd. De ervaring leert dat het beste corrigerende effect wordt bereikt als steeds aan één aandachtspunt tegelijk gewerkt wordt  en niet alles tegelijk. Diverse oefeningen kunnen dit proces verder ondersteunen. Denk hierbij aan de corestabilty-oefeningen die zo loopspecifiek mogelijk moeten worden toegepast. Verder kunnen op basis van de analyse worden ingezet: mobiliteitsoefeningen, andere spierversterkende oefeningen, coördinatie-oefeningen en ontspanningsoefeningen.

De kosten van een persoonlijke loopanalyse bedragen 60 euro bij een persoonlijke afspraak van een uur en 50 euro bij een analyse op afstand met aanlevering van video-opnames.