Loopanalyse en -advies

Iedereen heeft een eigen loopstijl, die onder meer wordt bepaald door lichaamsbouw, aanleg, ontwikkeling en karakter. Met behoud van ieders eigenheid van lopen, kan de loophouding en –loopbeweging worden geoptimaliseerd teneinde efficiënter en minder belastend
te lopen. Bij deze analyse van het looppatroon worden hiertoe individuele aandachtspunten gegeven.

De analyse

De loopanalyse gebeurt met behulp van video-opnames op de volgende aspecten:

  • Lijn schouder, heup en enkel + mate van hellen
  • Keten voet, knie, heup, bekken en wervelkolom op het moment van landing
  • Hoofdhouding
  • Strekking
  • Ontspannen/gespannen schouders, armhouding en -beweging
  • (A)symmetrische beweging
  • Beenbeweging
  • Romprotatie
  • Voetlanding en afzet, spoorbreedte en voetspanning
  • Stabiliteit bekken op het moment van landen.

Dit wordt ter plekke in een uur besproken en geoefend. De kosten bedragen 75 euro.

Toepassing in de praktijk

Het is belangrijk eerst bewust te worden van de houding en beweging om er vervolgens aan te kunnen werken. Veranderingen in het lopen aanbrengen is lastig en vraagt aandacht en tijd. De ervaring leert dat het beste corrigerende effect wordt bereikt als steeds aan één aandachtspunt tegelijk gewerkt wordt  en niet alles tegelijk. Diverse oefeningen kunnen dit proces verder ondersteunen. Denk hierbij aan de corestabilty-oefeningen die zo loopspecifiek mogelijk moeten worden toegepast. Verder kunnen op basis van de analyse worden ingezet: mobiliteitsoefeningen, andere spierversterkende oefeningen, coördinatie-oefeningen en ontspanningsoefeningen.